CoiVinhHang.Net
Nguyễn Đinh Sách

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Đinh Sách
 • PHÁP DANH: Thiện Phúc
 • NGÀY NĂM SINH: 12 tháng 6 năm 1932
 • NƠI SINH: Cần Thơ, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: ngày 5 tháng 1 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 85 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply