CoiVinhHang.Net
Nguyễn Gia Lễ

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Gia Lễ
 • NGÀY NĂM SINH: 10 tháng 2 năm 1939
 • NƠI SINH: Hà Nội, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 27 tháng 5 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 80 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply