CoiVinhHang.Net
Nguyễn Hữu Quyết

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Hữu Quyết
 • TÊN THÁNH: Phêrô
 • NGÀY NĂM SINH: 1 tháng 2 năm 1949
 • NƠI SINH: Quy Nhơn, Bình Định
 • NGÀY MẤT: 7 giờ 50 sáng ngày 21 tháng 10 năm 2014
 • HƯỞNG THỌ: 65 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: nghĩa trang Gate of Heaven
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 440-6419
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply