CoiVinhHang.Net
Nguyễn Kim Quỹ

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Kim Quỹ
 • PHÁP DANH: Nguyên Đạo
 • NGÀY NĂM SINH: 15 tháng 7 năm 1927
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 2 tháng 10 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 89 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Oak Hill Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  « 1 of 7 »

  Leave a Reply

  Leave a Reply