CoiVinhHang.Net
Nguyễn Ngọc Thanh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Ngọc Thanh
 • TÊN THÁNH: Giuse
 • NGÀY NĂM SINH: 17 tháng 05 năm 1934
 • NƠI SINH: Bắc Việt, Hà Đông
 • NGÀY MẤT: 20 tháng 12 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 81 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Việt Nam
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply