CoiVinhHang.Net
Nguyễn Quốc Dũng

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Quốc Dũng
 • PHÁP DANH: Liễu Tấn
 • NGÀY NĂM SINH: 13 tháng 12 năm 1970
 • NƠI SINH: Sài Gòn
 • NGÀY MẤT: 8 tháng 5 năm 2016
 • HƯỞNG DƯƠNG : 46 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply