CoiVinhHang.Net
Nguyễn Quốc Long

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Quốc Long
 • PHÁP DANH: Đồng Thanh
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 09 tháng 04 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 68 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Gate of Heaven Cemetery
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply