CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thanh Hạnh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thanh Hạnh
 • TÊN THÁNH: Barth
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1933
 • NƠI SINH: Huế
 • NGÀY MẤT: 1 tháng 12 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 82 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Santa Clara Mission Cemetery
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply