CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thế Phồn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Quả Phụ Nguyễn Thế Phồn
 • NHỦ DANH: Đinh Thị Yến
 • PHÁP DANH: Diệu Huệ
 • NGÀY NĂM SINH: 25 tháng 11 năm 1924
 • NƠI SINH: Nam Định
 • NGÀY MẤT: 25 tháng 12 năm 2014
 • HƯỞNG THỌ: 90 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Los Gatos Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply