CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Cát

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Trịnh Như Luân
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Cát
 • PHÁP DANH: Diệu Hoa
 • NGÀY NĂM SINH: 27 tháng 4 năm 1922
 • NƠI SINH: Hà Nội, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 16 tháng 12 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 95 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply