CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Chừng

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Chừng
 • PHÁP DANH: Quảng Duyên Đạo
 • NGÀY NĂM SINH: 31 tháng 12 năm 1928
 • NƠI SINH: Kiên Giang
 • NGÀY MẤT: 26 tháng 8 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 87 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Kiên Giang, Việt Nam
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 833-8048
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply