CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Điểm

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Quả Phụ Lê Tiến Bảo
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Điểm
 • PHÁP DANH: Từ Thành
 • NGÀY NĂM SINH: 10 tháng 11 năm 1921
 • NƠI SINH: Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: ngày 25 tháng 1 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 95 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Oak Hill Funeral Home, 300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply