CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Hạnh

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Đoàn Túc
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Hạnh
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 12 tháng 7 năm 1936
 • NƠI SINH: Hà Nội
 • NGÀY MẤT: 18 tháng 2 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 80 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply