CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Khuyên

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: bà quả phụ Nguyễn Kim Quỹ
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Khuyên
 • PHÁP DANH: Diệu Minh
 • NGÀY NĂM SINH: 18 tháng 4 năm 1933
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 11 tháng 11 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 85 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply