CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Len

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Nguyễn Văn Triệt
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Len
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 8 tháng 2 năm 1934
 • NƠI SINH: Hưng Yên, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 26 tháng 5 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 84 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply