CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Nết

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Nguyễn Văn Kính
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Nết
 • PHÁP DANH: Tâm Hiếu Hạnh
 • NGÀY NĂM SINH: 20 tháng 03 năm 1932
 • NƠI SINH: Sa Đéc
 • NGÀY MẤT: 2 tháng 3 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 85 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Long Xuyên, Việt Nam
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 786-4458
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply