CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Thất

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: bà Khổng Trung Lừng
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Thất
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 15 tháng Giêng năm 1913
 • NƠI SINH: Hải Phòng
 • NGÀY MẤT: 09 tháng 12 năm 2015
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 102 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Oak Hill Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 355-3411
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply