CoiVinhHang.Net
Nguyễn Thị Vóc

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: bà quả phụ Đỗ Trí Tụy
 • NHỦ DANH: Nguyễn Thị Vóc
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 30 tháng 10 năm 1930
 • NƠI SINH: Báo Đáp, Mỹ Lộc, nam Định
 • NGÀY MẤT: 9 tháng 4 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 88 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply