CoiVinhHang.Net
Nguyễn Trọng Ca

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Trọng Ca
 • NGÀY NĂM SINH: 17 tháng 05 năm 1925
 • NƠI SINH: Hà Nội
 • NGÀY MẤT: 12 tháng 03 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 92 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply