CoiVinhHang.Net
Nguyễn Văn Châm

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Văn Châm
 • TÊN THÁNH: Thiện Chân
 • PHÁP DANH: Phật
 • NGÀY NĂM SINH: 13 tháng 11 năm 1925
 • NƠI SINH: Hà Nội, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 5 tháng 5 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 91 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply