CoiVinhHang.Net
Nguyễn Vân Toàn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Vân Toàn
 • PHÁP DANH: Minh Phước
 • NGÀY NĂM SINH: 05-06-1935
 • NƠI SINH: Biên Hòa
 • NGÀY MẤT: 14 tháng 1 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 80 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply