CoiVinhHang.Net
Nguyễn Văn Tuất

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Văn Tuất
 • PHÁP DANH: Quảng Thành
 • NGÀY NĂM SINH: 30 tháng 10 năm 1948
 • NƠI SINH: An Hải, Quận 03, Đà Nẵng - Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 27 tháng 05 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 69 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply