CoiVinhHang.Net
Nguyễn Văn Uyên

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Văn Uyên
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1936
 • NƠI SINH: Bắc Ninh, Bắc Phần
 • NGÀY MẤT: 19 tháng 7 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 80 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Los Gatos Memorial Park
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply