CoiVinhHang.Net
Nguyễn Bảo Sơn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Bảo Sơn
 • PHÁP DANH: Chánh Trung
 • NGÀY NĂM SINH: 10 tháng 6 năm 1945
 • NƠI SINH: Trà Vinh
 • NGÀY MẤT: 12:30 ngày 26 tháng 10 năm 2014
 • HƯỞNG THỌ: 70 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 267-6291
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply