CoiVinhHang.Net
Phạm Đức Chí

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Phạm Đức Chí
 • PHÁP DANH: Minh Nguyện
 • NGÀY NĂM SINH: 28 tháng 1 năm 1930
 • NƠI SINH: Hà Nội
 • NGÀY MẤT: 15 tháng 11 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 87 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply