CoiVinhHang.Net
Phạm Thanh Hải

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Phạm Thanh Hải
 • PHÁP DANH: Nhuận Dương
 • NGÀY NĂM SINH: 3 tháng 5 năm 1950
 • NƠI SINH: Mộ Đức, Quảng Ngãi
 • NGÀY MẤT: 30 tháng 8 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 66 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply