CoiVinhHang.Net
Phạm Thị Kê

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: bà Phạm Gia Thử
 • NHỦ DANH: Phạm Thị Kê
 • TÊN THÁNH: Têrêsa
 • NGÀY NĂM SINH: 23 tháng 6 năm 1929
 • NƠI SINH: Thái Bình
 • NGÀY MẤT: 29 tháng 1 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 87 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Gate of Heaven Catholic Cemetery
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply