CoiVinhHang.Net
Phạm Thị Khe

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Mai Viết Khoảnh
 • NHỦ DANH: Maria Phạm Thị Khe
 • TÊN THÁNH: Maria
 • NGÀY NĂM SINH: 5 tháng 6 năm 2017
 • NƠI SINH: Sa Châu, Nam Định, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 19 tháng 12 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 90 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply