CoiVinhHang.Net
Phạm Thị Loan

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Lê Cần Sanh
 • NHỦ DANH: Phạm Thị Loan
 • PHÁP DANH: Dưỡng Ngọc
 • NGÀY NĂM SINH: 8 tháng 8 năm 1928
 • NƠI SINH: Quảng Ngãi
 • NGÀY MẤT: 3 tháng 4 năn 2016
 • HƯỞNG THỌ: 88 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa trang Oak Hill
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply