CoiVinhHang.Net
Phạm Văn Chan

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Phạm Văn Chan
 • PHÁP DANH: Liên Hoa Kim Cang
 • NGÀY NĂM SINH: 28 tháng 8 năm 1944
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 24 tháng 4 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 74 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply