CoiVinhHang.Net
Phạm Xuân Bảo

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Phạm Xuân Bảo
 • NGÀY NĂM SINH: 01-10-1958
 • NƠI SINH: Tuy An, Phú Yến
 • NGÀY MẤT: 14 tháng 2 năm 2015
 • HƯỞNG DƯƠNG : 57 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: Hoàng Phạm (408) 679-5654
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply