CoiVinhHang.Net




Phan Thị Tiểu Hường

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Đỗ Lợi Thiệp
 • NHỦ DANH: Phan Thị Tiểu Hường
 • PHÁP DANH: Diệu Quang
 • NGÀY NĂM SINH: 25 tháng 12 năm 1930
 • NƠI SINH: Hội An , Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 8 tháng 1 năm 2018
 • HƯỞNG THỌ: 88 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.
 • 2+

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  2+

  Leave a Reply

  Leave a Reply