CoiVinhHang.Net
Phan Văn Dưỡng

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Phan Văn Dưỡng
 • TÊN THÁNH: Giuse
 • NGÀY NĂM SINH: 30 tháng 12 năm 1926
 • NƠI SINH: Nam Định
 • NGÀY MẤT: 24 tháng 04 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 89 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Gate of Heaven Catholic Cemetery
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 307-9856, (714) 723-1686
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply