CoiVinhHang.Net
Quách Huyến

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Quách Huyến
 • PHÁP DANH: Ngộ Hồng Huyến
 • NGÀY NĂM SINH: 22 tháng 5 năm 1921
 • NƠI SINH: Triều Dương, Quảng Châu, Trung Quốc
 • NGÀY MẤT: 9 tháng 5 năm 2018
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 97 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.
 • 2+

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  2+

  Leave a Reply

  Leave a Reply