CoiVinhHang.Net
Quách Thị Xe

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Quách Thị Xe
 • PHÁP DANH: Quả Xanh
 • NGÀY NĂM SINH: 10 tháng 8 năm 1924
 • NƠI SINH: Vĩnh Châu, Bạc Liêu
 • NGÀY MẤT: 15 tháng 7 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 94 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply