CoiVinhHang.Net
Tạ Trung Nghĩa

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Tạ Trung Nghĩa
 • PHÁP DANH: Từ Diễm
 • NGÀY NĂM SINH: 2 tháng 3 năm 1972
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 20 tháng 3 năm 2016
 • HƯỞNG DƯƠNG : 44 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply