CoiVinhHang.Net
Thái Kim Phụng

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Trần bá Nghiệp
 • NHỦ DANH: Thái Kim Phụng
 • PHÁP DANH: Nhuận Liễu Chánh
 • NGÀY NĂM SINH: 31 tháng 7 năm 1931
 • NƠI SINH: Bạc Liêu
 • NGÀY MẤT: 05 tháng 05 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 85 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply