CoiVinhHang.Net
Tiết Vĩnh Văn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Tiết Vĩnh Văn
 • PHÁP DANH: Nhật Hiến
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: ngày 18 tháng 9 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 73
 • AN TÁNG TẠI: Nghĩa trang Oak Hill Memorial
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply