CoiVinhHang.Net
Tony Newwin (Nguyễn Minh Trí)

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Tony Newwin (Nguyễn Minh Trí)
 • NGÀY NĂM SINH: 5 tháng 2 năm 1965
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 26 tháng 6 năm 2016
 • HƯỞNG DƯƠNG : 51 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply