CoiVinhHang.Net
Trần Đông Châu

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần Đông Châu (Rosa)
 • PHÁP DANH: Nhật Phương Hạnh
 • NGÀY NĂM SINH: 03 tháng 10 năm 1957
 • NƠI SINH: Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 20 tháng 03 năm 2016
 • HƯỞNG DƯƠNG : 59 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply