CoiVinhHang.Net




Trần Minh Đạo

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần Minh Đạo
 • PHÁP DANH: Tâm Niệm
 • NGÀY NĂM SINH: 4 tháng 9 năm 1932
 • NƠI SINH: Huế
 • NGÀY MẤT: 2 tháng 3 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 83 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply