CoiVinhHang.Net
Trần Ngọc Hưu

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần Ngọc Hưu
 • TÊN THÁNH: Giuse
 • NGÀY NĂM SINH: 25 tháng 4 năm 1935
 • NƠI SINH: Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 14 tháng 3 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 80 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Gate of Heaven
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA: (408) 921-0159
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply