CoiVinhHang.Net
Trần Ngọc Kiểu

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần Ngọc Kiểu
 • TÊN THÁNH: Phao-lô
 • NGÀY NĂM SINH: 20 tháng 10 năm 1923
 • NƠI SINH: Nam Định, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 12 tháng 6 năm 2018
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 95 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.
 • 1+

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  1+

  Leave a Reply

  Leave a Reply