CoiVinhHang.Net
Trần Thị Chi Thuần

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Vũ Phạm Tiến
 • NHỦ DANH: Trần Thị Chi Thuần
 • TÊN THÁNH: Monica
 • NGÀY NĂM SINH: 13 tháng 11 năm 1929
 • NƠI SINH: huyện Nam Giao, tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: ngày 4 tháng 2 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 88 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI: An vị tại Santa Clara Mission Cemetery, 490 Lincoln Street, Santa Clara, CA 95050
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply