CoiVinhHang.Net
Trần Thị Hường

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần Thị Hường
 • PHÁP DANH: Diệu Nga
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1933
 • NƠI SINH: Sài Gòn
 • NGÀY MẤT: 30 tháng 04 năm 2015
 • HƯỞNG THỌ: 82 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Việt Nam
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply