CoiVinhHang.Net
Trần Thị Ngoạn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: bà quả phụ Nguyễn Huy Tụng
 • NHỦ DANH: Trần Thị Ngoạn
 • PHÁP DANH: Thiên Ân
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1922
 • NƠI SINH: Hà Đông, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: 20 tháng 9 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 96 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply