CoiVinhHang.Net
Trần Thị Nguyệt

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà Nguyễn An
 • NHỦ DANH: Trần Thị Nguyệt
 • TÊN THÁNH: Anna
 • NGÀY NĂM SINH:
 • NƠI SINH:
 • NGÀY MẤT: 02 tháng 01 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 86 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Lima Family Milpitas - Fremont Mortuary
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  [carousel id=””][item href=”” img_link=””][item href=”” img_link=””][item href=”” img_link=””][item href=”” img_link=””][item href=”” img_link=””][/carousel]

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply