CoiVinhHang.Net
Trần Thị Nhãn

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Phó Thái Đa
 • NHỦ DANH: Trần Thị Nhãn
 • PHÁP DANH: Quách Diệu Tâm
 • NGÀY NĂM SINH: năm 1925
 • NƠI SINH: Sóc Trăng, Việt Nam
 • NGÀY MẤT: ngày 21 tháng 2 năm 2017
 • HƯỞNG ĐẠI THỌ: 92 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply