CoiVinhHang.Net
Trần Thị Thể

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Bà quả phụ Trần Tấn Minh
 • NHỦ DANH: Trần Thị Thể
 • PHÁP DANH: Huệ Hạnh Chính
 • NGÀY NĂM SINH: 8 tháng 8 năm 1934
 • NƠI SINH: Duy Xuyên, Quảng Nam
 • NGÀY MẤT: 4 tháng 12 năm 2017
 • HƯỞNG THỌ: 83 tuổi
 • AN TÁNG TẠI:
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply