CoiVinhHang.Net
Trần Thọ Giao

THÔNG TIN NGƯỜI QUÁ CỐ

 • HỌ VÀ TÊN: Trần Thọ Giao
 • PHÁP DANH: Chơn Minh Đức
 • NGÀY NĂM SINH: 15 tháng 08 năm 1935
 • NƠI SINH: Rạch Giá
 • NGÀY MẤT: 09 tháng 03 năm 2016
 • HƯỞNG THỌ: 82 tuổi
 • AN TÁNG TẠI: Rạch Giá, Việt Nam
 • LINH CỐT ĐƯỢC THỜ TẠI:
 • SỐ ĐIỆN THOẠI TANG GIA:
 • EMAIL TANG GIA:
 • Đã có lữ khách viếng thăm mộ phần.

 • Viết cho người đã khuất

  Tiểu sử / Thành tích :

  Video tang lễ :

  Hình ảnh tang lễ :

  Leave a Reply

  Leave a Reply